GROTE VOETBAL SCHIETSCHIJF

Wie maakt de meeste punten bij de schietschijf.